Seagull on the wooden pier

© via DMC Poland

Return to Poland